Jordbävning/Earthquake


Grekland drabbas då och då av jordbävningar. Hur skall man agera, om man råkar ut för en jordbävning under sin semester i exempelvis Grekland? En befogad fråga kanske! Vi skandinaver har ju ingen vana av dessa naturfenomen.

Vi har vid två tillfällen fått känna på hur det känns, när marken börjar skaka och röra på sig i Chania. En märlkig känsla, svår att beskriva, väldigt overklig och obehaglig. Den första var kraftig, över 6 på Richerskalan, den andra betydligt svagare. Dagens hus i Grekland måste byggas enligt vissa normer just p g a jordbävningsrisken och det känns ju tryggt.

Den första länken nedan ger goda råd på vad man skall tänka på och göra vid ett jordskalvsutbrott. Läs och lär gärna, så är du beredd, om det skulle inträffa, där du befinner dig.

Den andra länken är kanske av mer allmänt intresse men visar ändå på hur ofta det förekommer jordbävningar, stora som små, på vår glob.

 

Greece is now and then hit by eartquakes. How shall we act, if we get caught in an aerthquake during our vacation for exampel in Greece? A good question indeed! As Scandinavians we are not used to deal with a phenomenon like that.

On two occasions we have felt the ground shake and move in Chania. The feeling is very unpleasant, unreal and hard to describe. The first one was very powerful, more than 6 on the Richter scale, the second a lot weaker. When you build a new house or building in Greece today, you have to follow very strict rules, due to the risk of earthquakes, which make you feel at least a bit more safe.

The first link below will give you good advices what to do and think about, if you are caught in an eartquake. Please read and learn in order to be prepared, if something should happen where you are.

The second link is more of common interest and shows how often there are earthquakes, big and small, on our globe.

 

Geology.com

European-Mediterranean Seismological Centre