Nedan hittar du en länk, som visar foton från anno dazumal på Kreta. Fortfarande kan man i de små bergsbyarna hitta liknande miljöer och människor klädda som de visas på de gamla fotona.

Below you see a link that shows photos from anno dazumal on Crete. Still up in the some small mountain villages you can find similar milieus and people dressed the same way as in the photos.

http://www.lifo.gr/team/omorfia/34448