Livet är kort och ibland kräver det lite eftertanke. Nedan är ett par korta grekiska filmer som är just har den insikten.

Life is short and need some afterthought now and then. Below are two short Greek movies which have that insight.